0 artikler,

KJØPSVILKÅR

Priser og betaling

Hver vare angis med pris inklusiv moms. I kundevognen kan man se den totale prisen inklusiv alle avgifter, moms, frakt og betaling.

Kortbetaling

Vi aksepterer betaling via Visa, MasterCard.

Ved bruk av kredittkort samarbeider vi med Auriga, www.auriga.no som er en pålitelig autorisert betalingsformidler. Auriga kontrollerer at kortet er gyldig for kjøp direkte mot din bank. Vår betalingsformidler behandler din kortinformasjon i forhold til den internasjonale sikkerhetsstandarden PCI DSS, 3D-Secure som VISA, MasterCard, Diners og AmEx står bak. Dette innebærer at dine betalingsopplysninger håndteres på en meget sikker måte.

Faktura - 14 dager

Betaling mot faktura med 30 dagers betalingsvilkår. Ved for sen betaling utgår en påminnelsesavgift i forhold til gjeldende regler.

Angrerett

Ved netthandel har du angrerett i 14 dager. Du må da fyllle ut dokumentene du får tilsendt ved bestilling, som omhandler dette. Angrefristen begynner å løpe den dagen du mottok varen eller en vesentlig del av den. Leveringstid. Leveringstiden er ca 10 arbeidsdager.

Tilbakeføring av innbetalt beløp ved angrerett

Falck Secure skal, om du utnytter din angrerett, betale tilbake innbetalt beløp snarest, og senest innen 30 dager fra den dagen da varen ble returnert, eller om det er en tjeneste, fra den dagen vi mottok melding om at du angret deg.

Personopplysninger

Falck Securehåndterer dine personopplysninger i henhold til personvernloven. Alle personopplysninger du gir til oss blir håndtert av vår personopplysningsansvarlig. Dine personopplysninger vil anvendes til å sikkerhetsstille din leveranse, ved kredittkontroll samt for å kunne informere deg om våre tilbud og sortiment. Dine personopplysninger er kun tilgjengelige for Falck Secure. Du har rett til å få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert, og du har rett til å få opplysningene slettet eller korrigert. Gjennom din godkjenning av kjøpsvilkår samtykker du også i ovenstående informasjon.

Force Majeure

Ved ekstraordinære hendelser som ligger utenfor partenes kontroll og som vanskeliggjør oppfyllelse av avtalen, og som etter de vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som "force majeure", kan forpliktelsene suspenderes. Som "force majeure" skal regnes all ytre og indre påvirkning på nettet som Falck Secure ikke har innflytelse over.

Øvrig

Falck Securereserverer seg for eventuelle skrivefeil og endringer av teknisk data som står utenfor vår kontroll. Har du spørsmål rundt våre kjøpsvilkår kontakt oss på 66 81 76 01 eller kundesenter.no@falcksecure.com